הבגידה של אשתו פגעה בתפקוד המיני שלו.

היא בגדה בו ומאז האיבר שלו לא תפקד.

"אשתי בגדה בי. לפני שנתיים התחלתי להרגיש שמשהו שונה בה, שהיא מתנהגת אחרת, וחשדתי שהיא בוגדת בי. שאלתי אותה, דיברנו על זה והיא מיד הכחישה".