התמכרות ותפקוד המיני

הקשר בין התמכרות לתפקוד המיני התמכרות איך התמכרות פוגעת בתפקוד המיני? מהי התמכרות? למה גברים נוטים להתמכר, ואיך זה פוגע גם בתפקוד המיני?   התמכרות היא התנהגות אשר מובילה את האדם למצב בו הוא זקוק לריגוש, גם אם יש לכך השלכות שליליות במודע. בפרק הזה אסביר על אופן ההתנהגות הזו, אצביע על סוגי התמכרות, ואיך הם […]