לך תבין אישה

אישה שונה ממך ואתה שונה ממנה. ברגע שתבין זאת ותקבל את זה – את השוני הזה – חייך ישתנו.