מגע הוא צורך בסיסי

למה יש גברים שכל כך נרתעים ממגע? ולמה אין מספיק גברים המוכנים להודות שהם כן זקוקים למגע וחיבוק? מה לעשות ומה לא לעשות כשאתה בא במגע עם אישה.

לך תבין אישה

אישה שונה ממך ואתה שונה ממנה. ברגע שתבין זאת ותקבל את זה – את השוני הזה – חייך ישתנו.